18. GADA GĀJUMS

92. numurs

1973. GADS

Piemini Latviju!

Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkuŗā pasaules daļā.

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

Jānis Jaunsudrabiņš 

S A T U R S

2  Lidija Dombrovska, Pie okeana
3  Māras Celles intervija ar Jāni Gorsvānu
6  Jautrīte Saliņa, Par ironiju pēdējo gadu Latvijas prozā
13  Rolfs Ekmanis, Tas 1971.gads. Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē
25  Lidijas Dombrovskas dzejoļi
28  Jānis Gorsvāns, Mūžīgā Ieva
30  Lidija Dombrovska, Pie okeana
32  Ainas Kraujietes dzejoļi
34  Tomasa Trānstrēmera dzejoļi
   Zemgallian Commander, an Abstract
37  Ivara Ivaska dzejoļi
39  Irēne Blūmfelde, Bērzs
42  Valdis Krāslavietis, (Lai virsrakstu uzliek katrs pats)
43  Eduarda Freimana dzejoļi
45  Pāvils Klāns, Klusā kontrrevolūcija?
 Mūsu tautas situācija un padomju viedoklis dzimtenes sakaru jautājumā
56  Edgars Andersons, Dr. Arnolds Spekke
59  JAUNĀS GAITAS AUTORI - Lidija Dombrovska
60  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
62  ATBALSIS:
        Ivars Ivasks, Otra Books Abroad/Neištata balva fantastiskā reālisma meistaram
        AI, Pūces nomoda dzeja
        GIR-, Marginālijas
64  GRĀMATAS:
        R.E., Dažos vārdos
            Archīvs 12.sējums, red. E.Dunsdorfs
            Žurnāls Strēlnieks nr. 24-27; 28-33, 1971-72
            Ed. Dobelis, Jaunā audze
           
Aleksandrs Platbārzdis,
Latvijas nauda
            Ernests Arnis-Runcis, Latvju tautas polītiskā atmoda
            Acta Baltica, 1972
67  REDZES APLOKĀ
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Lidijas Dombrovskas vāks

 Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita