< JG 92 Jaunā Gaita   JG 94 >

18. GADA GĀJUMS

93. numurs

1973. GADS

Gada laikiem nākot un ejot, - piemini Latviju!

Atceries tikai: Kur tu citur atradīsi tādu pavasari, kur tik rožainā gaismā kvēlo bērzi, veselas jaunu bērzu birzis, kamēr tie vēl pumpuroti, un nekur tie tā nesmaržo, kad saplaukst.

Kur vēl citur skan tā ledi, kā Latvijas upēs, kad aprīlī joņo uz jūŗu.

Jānis Jaunsudrabiņš

S A T U R S

2  Kārlis Kronbergs, Nojauta
2  Tālis Ķiķauka, Mākslinieku vienības „Latvis" izstāde
3  Intervija ar Vili Lapenieku
7  Vilis Lapenieks, Četri fragmenti no Dullā Daukas piezīmēm
16  Leo G. Ozols, „Jaunā morāle" un filma
24  Edīte Zuzena, Lietojamās dainas
25  Jānis Klīdzējs, Tas otrs
33  Juŗa Mazuša dzejoļi
34  Richarda Rīdzinieka dzejoļi
38  Baibas Bičoles dzejoļi
40  Henrijs Moors, Dzīvais vaska mūzejs
45  Juris Kessels, Sibirijas parallēles
48  GRĀMATAS:
        Magdalēne Rozentāle, Dumpības romāns
             Anšlavs Eglītis, Es nepievienojos. Romāns
        Gunars Irbe, Viss beigu beigās ir - sarežģīti
             Ilze Indrāne, Ūdensnesējs. Romāns
        Ilmārs Briedis, Izdotie un maldīgie
             Alfreds Dziļums. Tiesas svētdiena
            
Alfreds Dziļums, Vienas vasaras zieds
        Hamilkars Lejinš, Atraidīta mīla angliski un latviski
             Reinholds Millers, Sekretāre
            
Reinholds Millers, Teen Angel
        G.S. Freizers, Briljanta tulkotāja
          Translations from the Latvian by Ruth Speirs
        Adolfs Sprūdžs, Vīnas motes bārni
             Nikodems Rancāns, Latgaļu rakstnīks un tautas audzynotojs. Rokstu krojums
        Andrievs Ezergailis, Vai latviešu vēstures meistardarbs?
             Marģers Stepermanis, Lielās liesmas atblāzma.
            
Latvija franču buržuaziskās revolūcijas laikā 1789-1798
        Valentīns Pelēcis, Par kunga kambarsulaini
              Uldis Ģērmanis, Tā lieta pati nekritīs
62  ATBALSIS:
        Laimonis Mieriņš, Vai sirreālists?
        G.I., Pārvietotās personas ir vienmēr ceļā uz mājām
        Juris Mazutis, Par izmantošanu
65  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
67  REDZES APLOKĀ
vērpetīte  IN THIS ISSUE

 

Arijas Ozolas vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss, Ilze Šedrika

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita