< JG 118 Jaunā Gaita   JG 120 >

23. GADA GĀJUMS

3. (119.) numurs

1978. GADS

REDZĪGAIS redz
pieminekļu pelēkām mugurām cauri,
redz to, kas bijis,
un redz to, kas būs.
[..]
Mīlot skaties
pieminekļu pelēkām mugurām cauri -
bāl senu kauju varoņu kauli
rītdienas sējas lietū.

Rita Gāle

S A T U R S

1  Rita Gāle, Redzīgais redz
2  Uģis Nīgals, I=Ioe-λt  
3  Aina Kraujiete, Ardievas Dieva meklētājai
4  Tālivaldis Ķiķauka, Kokos ieskatoties
6  Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Padomju Latvijas 1977. gada tēlotājas
 mākslas dzīves parādībām
13  Rolfs Ekmanis, Par bibliografijām, īpaši Latviešu periodikas otru sējumu
17  Uldis Ģērmanis, Krievija - tautu cietums
20  Andris Vītoliņš, Jaunākas un vecākas latviešu mūzikas skaņu plates
21  Ausmas Jaunzemes dzejoļi
24  Maijas Meirānes dzejoļi
26  Valtera Nollendorfa dzejoļi
33  Visvalža Reimaņa dzejoļi
34  Ilze Šķipsna, Dzīves brīži
38  Laima Kalniņa, Kalnu pilsētiņa
41  Irēne Blūmfelde, Citā nomodā
49  Kārlis Zvejnieks, Padomāsim par to, iekāms nav par vēlu
50  Andrejs Olte, Stunda ir vēlāka nekā mēs domājam
51  Edīte Zuzena, Pagātne tagadnē
   TEĀTRIS:
54       Ņina Luce, Dzejas inscenējums Sidnejā
55       Osvalds Liepa, Tīrā teātŗa māksla polītisko džungļu ēnā
57  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
58  GRĀMATAS:
        Ādolfs Sprūdžs, Klusās varonības paraugs
          Benjamiņš Jēgers. Latviešu trimdas izdevumu bibliografija 1961-1970
        Rolfs Ekmanis, Izcils grieķu dzejnieks latviski
          Janis Ricos. Liecinājumi
        Aina Zemdega, Latviešu dzejnieks zviedriski
          A.G.Irbe, Född i.f.d. svenska Lifland
        Gunars Irbe, Dzīves svarīgās sīkdaļas
          Stāsti. Sastādījusi Zina Līce. Rīgā: Liesma
        Benno Ābers, Trīs gada grāmatas par Baltiju
          Acta Baltica, Liber Annalis Instituti Baltici, XIV, 1974 ; XV, 1975 ; XVI, 1976
64  ATBALSIS:
       GIR-, Marginālijas
66  REDAKTORA PIEZĪMES
67  LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks, Tālivalža Ķiķaukas iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane,
Rolfs Ekmanis, Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska,
Spodris Klauverts, Aina Kraujiete, Tālivaldis Ķiķauka,
Juris Mazutis, Imants Sakss, Ilze Šedrika-Levis

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korrektores - Mirdza Čopa un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītāja - Māra Zandberga

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Lucija Skrodele, Baiba Zommere

Jaunā Gaita