Skolas 50. izlaidums 2000. g. 3. jūnijā

Audzinātāja Sarma Liepiņa ar absolventiem
Klases audzinātāja Sarma Liepiņa sniedz pēdējos norādījumus.

[AUDZINĀTĀJAS SARMAS MUIŽNIECES LIEPIŅAS RUNA]

ABSOLVENTU UZRUNAS:

[Lija Amoliņa], [Pēteris Antons], [Miķelis Auģis],
[Kurts Dankers], [Pēteris Liepiņš], [Einārs Odinecs], [Andris Ozols]

2000. g. absolventi
no kreisās puses: Pēteris Liepiņš, Einārs Odinecs, Pēteris Antons, Lija Amoliņa,
Kurts Dankers, Miķelis Auģis, Andris Ozols

UZVEDUMA TEKSTS UN DAŽI SKATI IZ UZVEDUMA:

[ iz Lāčplēša iz Bostonas Latviešu skolas ]
- fragmenti -
A. Pumpura, S. Muižnieces Liepiņas un 8. kl. teksts
Pirmizrāde


"B" klase pārņem karogu no "A" klases
Absolventu pārstāve Lija Amoliņa nodod skolas karogu
nākamā gada absolventu pārstāvim Andrejam Zālītim.


 [BLS Mājas lapa]