< JG 162 Jaunā Gaita   JG 164>

32. GADAGĀJUMS

1987. GADA JŪNIJS

3. (163.) NUMURS

Kur Dieva saule tevim pirmreiz atspīdēja, kur debess zvaigznes tevim vispirmāk atspulgoja, kur debess zibeņi tev vispirmāk Viņa visspēcību parādīja un Viņa vētras tev, svētās izbailēs aizgrābtam, caur dvēseli šalca: tur ir tava mīlestība, tur ir tava tēvzeme. Un lai tur būtu plikas posta klintis, vai tukšas salas, lai tur mājotu ar tevi kopā nabadzība, raizes un bēdas: - tev būs šo zemi mūžam mīļu turēt, tev nebūs to aizmirst, bet tavā sirdī paturēt.

Kronvalda Atis

S A T U R S

1      Kronvalda Atis, *
2      Māra Zvaigzne, Pašportrets pie dāmu frizieres
3      Aina Vāvere, Saulcerīte - Sola
8      Daina Šķēle, Dzīves labirintos
12      Lidijas Dombrovskas dzejoļi
15      Martas Landmanes dzejoļi
16      Eduarda Salnas dzejoļi
17      Valentīna Pelēča dzejoļi
18      Māŗa Čaklā dzejoļi
20      Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Latvijas mākslas dzīvi 1986. gadā
27      Juris Mazutis, Pretsvari
32      Margita Gūtmane, Kāda mīlestība. Alberta Kronenberga simtgade
37      Lidija Dombrovska-Larsena, Jāņa Nedēļas vērienīgie veidojumi
39      SKAŅAS UN ATSKAŅAS
42      NO VIENAS PUSES TĀ...
46      TEĀTRIS:
        Trīs lugas Austrālijas Kultūras dienās 1986./87. g.
48      ATBALSIS:
        O.L., Atbalsu nomenklātūra

 

      O.L., Pavasarīgi sarīkojumi Toronto

 

      Vecais Santīms, Kāda saucēja balss

 

      Intervija ar Brīvās Latvijas redaktoru

51      LASĪTĀJU VĒSTULES
52      GRĀMATAS:
        Mārtiņš Lasmanis, Spēles un parādības
           Olafs Stumbrs. Mitrā daba ar ūpjiem. Dzejoļi
        Irina Ozoliņa, "Un iztieku es savā dienvidū bez izlikšanās"
           Vitauts Ļūdēns. Laiva. Dzeja
        Juris Silenieks, Par spoguļiem un citām lietām
           Aina Kraujiete. Spoguli, spoguli, atklājies
        Valdis Zeps, Vārdnīca, kas kliedz pēc otra izdevuma
           Māra Soikane-Trapāne. Latviešu valodas pamata un tematisks vārdu krājums
        Valentīns Pelēcis, Zemesvēzi dzirdēt
           Ilzes Indrānes romāns
        Aina Siksna, Zelta ādeŗu meklētāja
           Regīna Ezera. Dzīvot uz savas zemes
        Rasma Birzgale, Saltos vējos
           Augusts Saulietis. Pret ziemeļiem. Lugas
        Indulis Kažociņš, Divu latviešu zemnieku sūdzība muižu pārvaldei Zviedrijā
           Edgars Dunsdorfs. Divas gudras latviešu galvas. Muižu dibināšana zviedru Vidzemē
60      Imants Zilberts, Zīmējums
  vērpetīte      IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuŗas iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Režīms un literātūra
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita