JG 304 Jaunā Gaita JG 306  >

     67. GADAGĀJUMS

      VASARA 2021

      305. NUMURS

S A T U R S

 

 

D Z E J A

  1   Uldis Bērziņš (1944.17.V-2021.24.III)

2

 

Jānis Hvoinskis. 7 skaisti dzejoļi manai mīļotajai

6

 

Māris Salējs. Bet tagad

10

 

Jānis Tomašs. * * *

14

 

Alise Mētra. Kad bail

17

 

Andris Bulis. No krājumiem

 

 

P R O Z A

20

 

Inguna Bauere. Tā paiet pasaules godība

23

 

Laura Vinogradova. Par kleitu

26

 

Ilze Lāce. Sarkanā nometnes bļodiņa

30

 

Rute Kārkliņa. Smogs

34

 

Agnese Zarāne. Bizes

 

 

M Ā K S L A

36

 

Linda Treija: Andra Otto-Hvoinska

         Gleznas: 50tā vasara ; Mans brauciens pirmajā autobusā ; Baiba ;
Pavasari sagaidījām ; Man ir jauna kleita olivu krāsā ; Ziemeļvidzemes debesis

39

 

Anna Zaļinska-ILL, Maira Bundža: Gundega Peniķe

 

 

M Ū Z I K A

43

 

Juris Ķeniņš. Jānis Kalniņš – otrais cēliens

45

 

Andrejs Jansons. Latvijas ev. Lut. Baznīcas dziesmu grāmata

 

 

V Ē S T U R E

45

 

Ojārs Spārītis. Muiža kā ekonomisks un sociāls komplekss

52

 

Agnija Lesničenoka. Mākslas vēsturnieks, filozofs un mākslinieks Jānis Siliņš

 

 

G R Ā M A T A S

56

 

Anda Ogriņa: Gabriela Babnika. Sausumlaiks

58

 

Kaspars Zalāns: Lote Vilma Vītiņa. Meitene

59

 

Silvija Ģibiete: Maija Krekle. Vēlreiz tu un es

61

 

Silvija Ģibiete: Agita Gritāne. Jēkabs Bīne

63

 

Lāsma Gaitniece: Kristina Sabaļauskaite. Pētera imperātore

66

 

Eva Mārtuža: Māra Svīre. Bailes no dziļuma

67

 

Kristīne Ilziņa: Laima Kota. Cilvēks ar zilo putnu

70

 

DAŽOS VĀRDOS

74

 

IN MEMORIAM

76   LABVĒĻI
    In This Issue

 

Uz vāka: Andra Otto-Hvoinska. Augusts. Detaļa. Eļļa uz audekla. 2017

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu.

Jaunā Gaita