JG 308 Jaunā Gaita  JG 310  >  

JG309: vasara 2022

     68. GADAGĀJUMS

      VASARA 2022

      309. NUMURS

S A T U R S

 

 

D Z E J O Ļ I

  2

Aija Rozena

  6

Laima Martinskis

  8

Velta Kaltiņa

11

Džonatans Melgalvis

16

Evelīna Šneidere

   

 

P R O Z A

18

Viks. Pasaka par ceļvedi

22

Rūta Mežavilka. Mirkļu sfēra

25

Guntis Berelis. Absolūtās nulles laikmets

32

Dāvids Rubens. Baterija

   

 

V Ē S T U R E

37

Valdis Klišāns. Kā veidojās Ukraina, Krievija un Baltkrievija

   

 

M Ā K S L A

44

Dace Lamberga. Leo Svemps

Gleznas:    Puķes , Klusā daba ar veciem traukiem , Rudzu stati , Venēcija ,
                     Klusā daba ar maizi un pulksteni , Sēdoša meitene

   

 

G R Ā M A T A S

50

Sanita Dāboliņa. Īso žanru renesanse

54

Sanita Dāboliņa: Sudrabiņš

57

Kristīne Ilziņa: Vendenes lotospuķe

59 Lāsma Gaitniece: Nenopietni nopietnie TV aizkadri

61

Līva Alksne: Par piemiņu. Minnas Freimanes ceļa apraksti

63

Inguna Daukste-Silasproģe: Latvija – tik un tā, un Bonifacijs Tiknuss

66

Anda Ogriņa: Šaubas

68

Inguna Daukste-Silasproģe. No topošas monogrāfijas par Gunaru Janovski

   

 

I N  M E M O R I A M

73 Zigmunds Skujiņš (1926.25.XII - 2022.29.IV)

74

Dace Lūse (1949.19.III - 2021.02.XI)

75

Andrievs Ezergailis (1930.10.XII - 2022.22.I)

   
  In This Issue


Uz vāka - Leo Svemps. Parka ainava. Eļļa uz audekla. 54×46,3 cm

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Literatūras redaktora vietniece: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu!

Jaunā Gaita