JG 309 Jaunā Gaita JG 311  >

JG310: rudens 2022

     68. GADAGĀJUMS

      RUDENS 2022

      310. NUMURS

S A T U R S

 

 D Z E J A

  2

 Amanda Aizpuriete

  8

 Nora Kalna

10

 Andris Ogriņš

13

 Lija Brīdaka

16

 Vilhelms Barčs – tulk. Sergejs Moreino

 

 

 P R O Z A

19

 Ēriks Kūlis. Lai viss būtu kā pie cilvēkiem

24

 Sandra Dieziņa. Akmens sirds

26

 Uva Kaijaka. Jāzepa Osmaņa 90 gadi

32

 Patriks Modiano. Zudušais kvartāls

37

 Jens Bāre. Kasandrai sāpēja kakls

 

 

 F O L K L O R A

43

 Paulis Birznieks. Uzruna par labo

 

 

 M Ā K S L A

50

 Linda Treija. Izstāde „Mākslas Rija”
         Inga Strause Godejord. Rudens Latgalē. Muižas vēji
         Vilis Inde. Bērzu birzs rudenī. Mēnessgaisma
         Aina Roman. Rudens sākumā

         Gints Grinbergs. Biksēs Tev nezāle!

56

 Linda Treija. Voldemārs Avens
     
Gleznas:  Pagātne , Klusā daba , Bez nosaukuma un Grieķija , Velns 

59

 Juris Šlesers. Ardis Vinklers

 

 

 M Ū Z I K A

61

 Dace Aperāne. XV Dziesmu un Deju svētkos

 

 

 G R Ā M A T A S

65

 Anda Ogriņa: Elīna Kokarēviča

67

 Jūlija Dibovska: Ramona Indriksone

68

 Silvija Ģibiete: Daiga Mazvērsīte

70

 Ingus Barovskis: Rihards Bargais

72

 Sanita Dāboliņa: Iveta Troalika

 

 

 I N   M E M O R I A M

75

 Maija Meirāne. Agates Nesaules piemiņai

 

   L A B V Ē Ļ I

 

 In This Issue


Uz vāka: Linda Treija. Līgava. Nīca.
Jaukta tehnika uz koka, d–32cm, 2016

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Literatūras redaktora vietniece: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu!

Jaunā Gaita