JG 310 Jaunā Gaita     JG 312  >

     69. GADAGĀJUMS

      ZIEMA 2022

      311. NUMURS

S A T U R S

 

 D Z E J A

2

 Aija Rozena

6

 Emīls Klaužs

9

 Reinis Runcis

12

 Agita Draguna

16

 Sandra Ratniece

 

 

 P R O Z A

19

 Ilze Lāce

24 

 Maija Migla-Streiča

26

 Patrīcija Preisa

31

 Jana Veinberga

34

 Mārtiņš Pommers

40

 Sandra Ratniece

 

 

 V Ē S T U R E

44

 Juris Šlesers: Herberts Cukurs

 

 

 M Ā K S L A

47

 Agnija Lesničenoka: Pauls Puzinas
                 Pauls Puzinas.  XX gadsimta Madonna;  Kaugurciema Zvejnieks

52

 Linda Treija: Rita Grendze
                Rita Grendze. Darbs no cikla Sapņi sūnājā;   Spēja atplaukt. Detaļa

54

 Linda Treija & Aija Moeller: Anšlavs un Veronika

 

 

 G R Ā M A T A S

58

 Kristīne Ilziņa: Arno Jundze. Es nekad nemiršu

60

 Vija Laganovska: Gundega Repše. Sarunas ar sīko

61

 Agija Ābiķe-Kondrāte: Ronalds Briedis. Nulles summa

64

 Ingus Barovskis: Lietuviešu literatūra

66

 Ojārs Spārītis: Ilgoņa Bērsona Jaunie laiki

 

 

 D A Ž O S   V Ā R D O S

68

 Sakopojusi Linda Treija

 

 

 I N   M E M O R I A M

72

 Valters Nollendorfs: Knutam Skujeniekam

72 

 Gaida Jablovska: Lijai Brīdakai

 

75

 Valters Nollendorfs: Runā kritušais karavīrs

   In This IssueUz vāka: Rita Grendze. Spēja atplaukt
(Promise Bloomings). Detaļa. Tekstila filcs. 2022


Makets PDF formātā - lasīšanai (2 MB)
Makets PDF formātā - drukāšanai (23 MB)

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktore: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Vladis Spāre
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas PBLA KF un Labvēļiem par atbalstu!

Jaunā Gaita