JG 311 Jaunā Gaita JG 313  >     

     69. GADAGĀJUMS

      PAVASARIS 2023

      312. NUMURS

JG 312 makets PDF formātā - lasīšanai (2 MB)
JG 312 makets PDF formātā - drukāšanai (23 MB)

S A T U R S

   D Z E J A
2  Artūrs Uškāns
6  Dainis Deigelis
11  Eva Mārtuža
16  Rinalds Einiks
23  Valters Liberts
27  Māra Ulme
   
   P R O Z A
33  Dāvids Rubens
38  Maija Streiča
40  Evita Hofmane
   
   V A L O D A
47  Ainārs Zelčs. Latviešu valoda okupācijas ietekmē
50  Kārlis Streips. Plāni lieli, bet vai reāli?
   
   M Ā K S L A
53  Ginta Gerharde-Upeniece.
         Imanta Lancmaņa darbu izstāde
 

 Imants Lancmanis.
     Rundāles augusta ziedu pušķis

     Nāves gadatirgus

     Svētā ģimene ar Jāni Kristītāju

     Spīganu deja mākoņos

     Elizabetes Magdalēnas apoteoze

     Pašportrets pie ābolu vainaga

     Ceturtais Apokalipses jātnieks

     Zemgales ainava

   
   G R Ā M A T A S
59  Ingus Barovskis: Sandra Ratniece
61  Kristīne Ilziņa: Ilze Graudiņa
63  Lāsma Gaitniece: Valdis Rūmnieks
65  Sanita Dāboliņa: Inta Kampara
   
   D A Ž O S   V Ā R D O S
67  Linda Treija u.c.
   
   I N   M E M O R I A M
73  Lelde Gilmane: Gvīdo Augusts
75  Maija Meirāne. Lauma, Laima vai Afrodīte
                (Gvīdo Augusts)
   
   In This Issue

Uz vāka: Imants Lancmanis. Pašportrets pie ābolu vainaga. Detaļa.
 

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktore: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Vladis Spāre
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas Labvēļiem par atbalstu!

Jaunā Gaita