< JG 219 Jaunā Gaita   JG 221 >
jg220.jpg (89854 bytes)

45. GADAGĀJUMS

2000. GADA MARTS

1. (220) NUMURS

Barikāžu ugunskuru dūmi —

tavs augstākais lidojums,
Rīga.

Vēl mazuliet acīs kož.

Skumji un labi.
 

Vitauts Ļūdēns

Literatūra un Māksla Latvijā

17.11.1999

 
  Satura apraksts


S A T U R S
 

 

1    

Vitauts Ļūdēns

2    

Voldemārs Avens, Tīmeklis

3    

DZEJA:

       

     Voldemārs Avens

       

     Andrejs Irbe

       

     Jānis Viesiens

       

     Mirdza Čuibe

9    

Raimonds Staprāns, Anšlavs un Veronika

22    

Māris Čaklais, Trīs pasakas

25    

InESe, Maša un plikpauris

26    

Valentīns Pelēcis 1908-1999

27    

Anita Liepiņa, Par Veltas Tomas dzīvi un darbiem

31    

Kārlis Zvejnieks, Ardievas Veltai

32    

Mārtiņš Lasmanis, Ko darīt ar vārdiem

34    

Jāņa Bieriņa fonda balva Guntim Šmidchenam

35    

Auseklis Zaļinskis, Rīga ir mūžīga pilsēta

36    

MĀKSLA:

       

     Dace Aperāne, Atvadu koncerts Arnoldam Šturmam

       

     Nikolajs Bulmanis, Piezīmes par Venēcijas Bienāli 1999

       

     Laimons Eglītis, Vijas Celmiņas darbi Vašingtonā

       

     Boris Mangolds, Stiksas patruļa

       

     Boris Mangolds, Par mākslas fotografiju un datoriem

       Ilmārs Blumbergs, zīmējumi

48    

ATMIŅAS:

       

     Indra Avena, Dzejnieka redzējums

       

     Franks Gordons, Viņš tā arī nekļuva redzīgs

52    

KIBERKAMBARIS: Paciņas vai dravniecību?

58    

GRĀMATAS:

       

     Inta Ezergaile, Kas palika pāri?
         Indra Gubiņa. Dīvaina Spēle

       

     Juris Silenieks, Sparīgi iesākts lielpasākums, turpinājums sekos
         Latviešu literatūras vēsture, 1. sējums

       

     Auseklis Zaļinskis, Un paiet rīts, un paiet nakts, un Rīga stāv
         Uldis Bērziņš. Daugavmala

       

     Ildze Kronta, Kuršu vikingi
         Andrejs Migla, Valdis Rūmnieks. Kuršu vikingi

62    

DAŽOS VĀRDOS

64    

LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Voldemāra Avena vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide,
Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektores: Indra Gubiņa, Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita