< JG 294 Jaunā Gaita JG 296 > 

  64. GADAGĀJUMS

  ZIEMA 2018

  295. NUMURS

 

  

   

S A T U R S

 

 1

      Imants Tillers. Deviņi šāvieni – glezna

 2

 Nora Ikstena. Pagānu krūze – stāsts

 5

 Vladis Spāre. Dāņu tabaka – stāsts

10

 Toms Venclova – dzeja – tulk. Jānis Elsbergs

14

 Ingmāra Balode. Pieci dzejoļi astoņpadsmitajā

17

 Evita Hofmane. Silta vieta – stāsts

21

 Patrīcija Kuzmina. Mans mīļais onkulis – stāsts

24

 Inguna Bauere. Ziemassvētku brīnums – stāsts

27

 Elvīra Bloma – dzeja

 

 M Ā K S L A

30

 Imants Tillers. Glezna, kas nerunā

31

 Elita Ansone. Imants Tillers

34

      Imants Tillers. Koka sirds – glezna

36

 Vilnis Auziņš. Fotogrāfija. Procesi un notikumi

39

 Pēteris Korsaks. Irbīte gūstekņu žurnālā

40

 Osvalds Rožkalns. Darba diena

 

 M Ū Z I K A

42

 Andra Dzenīša Māra – intervija

45

      Imants Tillers. Sarunas ar līgavu – glezna

 

 A K T U A L I T Ā T E S

46

 Otto Ozols. Vēlēšanu nakts

 

 V Ē S T U R E

48

 Juris Šlesers. BATUN

52

 Andrejs Eglītis. Vīrs no Latvijas

55       Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni – glezna

56

 Valters Nollendorfs. Tīrradnis Valdis Zeps

 

 G R Ā M A T A S

62

 Bārbala Simsone. Mēs. Latvija. XX gadsimts

65

 Sandra Ratniece. Ulda Bērziņa Idilles

66

 Lāsma Gaitniece. Sievietes karā

68

 Lāsma Gaitniece. Otomārs Kalpiņš

70

 D A Ž O S   V Ā R D O S

75

 Alfs Ūdris. 18. novembris

   In This Issue

Uz vāka: Imants Tillers. Terra negata, 2005, detaļa. LNMM

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktors: Vladis Spāre

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Voldemārs Avens

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers
Lienīte Medne-Spāre

Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

JG pateicas par PBLA KF un Labvēļu atbalstu.

Jaunā Gaita