< JG 31 Jaunā Gaita   JG 33 >

6. GADA GĀJUMS

32. numurs

1961. GADS

Lai kopjam mūsu mīļo latviešu valodu

tā, lai tā spētu cienīgi kalpot misijai,

kuŗa ir pārlaicīga.

Urrā!

                                       Andrejs Pablo Mierkalns

                                       Uzvaras maršs neorenesansei

 

 

Šis numurs veltīts latviešu valodai.

S A T U R S

Visvaldis Reinholds, Saules atgriešanās  162
Aina Kraujiete, Nebiju Hamlets  163
Aina Kraujiete, Saules glābējs  164
Andrejs Eglītis, 2 dzejoļi  165
Ilze Šķipsna, Puse patiesības  166
Olafs Stumbrs, Grēksūdze  170

Valda Dreimane, Pārdomām, Atdzimšana, Manai zemei, Bojā eja

 171

Valda Dreimane, Martā, Sintakse

 172

Tālivaldis Ķiķauka, Valodas raizes

 172

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:

    Prof. Dr. P. Ķiķauka, Dažas piezīmes par mūsu literāro valodu  173
    Valdis J. Zeps, Latviešu t.s. trochaisko t.dz. metrika  176
    Rolfs Ekmanis, Visvaldis Eglons un padomju īstenība  178
    Velta Rūķe, No savas vietas neizkustināmais  181
    Aina Neboisa, Konvenciju noliedzēja darbs latviski  183
REDAKTORA PIEZĪMES  185
GRĀMATU APSKATS:
    Angelika Gailīte, Palcmariešu dziesmu krājums
         Sakrājis Frīdrichs Dāvids Vārs. Izdevis ar ievadu un piezīmēm Haralds Biezais
 186
    Dr. P. Vasariņš, Piezīmes par A. P. Mierkalna Mīlas universu
         Andrejs Pablo Mierkalns, MĪLAS UNIVERSS
 187
DZĪVE UN DARBI:
    Gunars Irbe, Kultūrālie pavedieni 2 kongresos  188
    Jaunieši 2 kongresos, foto reportāža  190
    Velta Toma, Saruna ar Visvaldi Reinholdu  192
    Astrīde Ivaska, Kultūras tautas valodas uzdevumi un iespējas  195
    Aiz Rīgas kinostudijas kulisēm  197
    Top II latviešu jaunatnes svētki, foto reportāža  200
SKABARGAS:
    Jauni semināri  202
    Kuraž Krišs, Dzejas seminārs ventiņu mēlē

203

Vāku darinājis Tālivaldis Ķiķauka.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors - Imants Āboliņš

Techniskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita