< JG 32 Jaunā Gaita   JG 34 >

6. GADA GĀJUMS

33. numurs

1961. GADS

S A T U R S

Imants Bite, Kurbads  206
Roberts Mūks, Atpakaļ pie avotiem  207
Velta Sniķere, Parafrazes  210
Rainers Maria Rilke, Sonets Orfejam  211
Alfreds Edvards Hausmans, Es sirdi nepametu  211
Dzintars Freimanis, Krustceles  212
Erna Ķikure, Trokšņainā vilcienā, * * *  212
Andrējs Pablo Mierkalns, Puķes un dūja, Pārliecība  213
Raits Birkmanis, Astronauts  213
Roberts Mūks, Sieviete un ūdens, Meitenei karstā jūnija dienā  214
Roberts Mūks Tava miesa ir balta, Atēnas atceroties  214
Jānis Radāns, Orientāls motīvs  215
PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:
   Gunars Irbe, Autoritārās Latvijas ideoloģija  216
   Prof. Dr. P. Ķiķauka, Dažas piezīmes par mūsu literāro valodu
        (1. turpinājums)
 220
   Andrejs Johansons, Par "vecajiem zaldātiem"  222
   Jānis Krēsliņš, Bibliografiskas piezīmes  224
DZĪVE UN DARBI:
   Gunars Irbe, Ivars Alksnis - degošu pagaļu metējs  226
   Herberts Sils, "1896" no cikla "Dēli un tēvi"  228
   Astrīde Ivaska, Kultūras tautas valodas uzdevumi un iespēja  232
   Andris Vītoliņš, Saruna ar Albertu Jērumu  236
REDAKTORA PIEZĪMES  238
GRĀMATU APSKATS:
   Gunars Saliņš, Veltas Sniķeres dzeja
          Velta Sniķere. Nemitas minamais
 239
   Dr. P. Vasariņš, Piezīmes par Veltas Tomas romānu "Aldaune"  240
   Pēteris Ērmanis, Kvintets
          Kārlis Ābele jun., Inārs Brēdrichs, Ivars Lindbergs,
          Gundars Pļavkalns un Eduards Silkalns, KVINTETS
 242
LASĪTĀJU VĒSTULES  243
SKABARGAS  244


Vāku darinājusi Maija Krustāne.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors - Tālivaldis Ķiķauka

Korektore - Elfrīda Ezera


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita