Arhīvs

vērpetīte  foto: Bostonas Latviešu skolas saime skolas draudzīgā aicinājuma sarīkojumā 2003. g. janvārī

vērpetīte  07/28/03 Rudens Labdarības Vakars 2003. g. 27. septembrī

vērpetīte  Skolas Ziņas (2003. g. februārī)

vērpetīte  Vilnis Kreišmanis: Bostonas latviešu skolas Ziemsvētku eglīte

vērpetīte  Protokols: Bostonas Latviešu skolas sēde 2003. g. 2 5. janvārī

vērpetīte  Jura Treiberga ziņojums 2003. g. 14. janvārī

vērpetīte Protokols: Bostonas Latviešu skolas sēde 2002. gada 5. Oktobrī

vērpetīte Skolas kalendārs un plāns 2002. - 2003. mācības gadam

vērpetīte Ziņojums no ALA Izglītības nozares vadītājas Daces Copeland:
        Sveicināti!         Nosūtu jums dažus ziņojumus:
1) "Iepazīsimies" vēstule no Ineses Račevskas
2) Atgādinājums atsūtīt ALAs pārbaudījumus, ja tas vēl nav paspēts
3) Aicinājums piedalīties 19.okt. skolotāju seminārā Filadelfijā; īss pārskats pār programmu

vērpetīte Latvju raksti: Tautas apģērbi (akvareļi)    

vērpetīte Virtuāls ceļojums pa Latvijas skolām:
http://www.lanet.lv/links/lschools.html

 vērpetīte Māras Niels lapa: Latvian National Costumes, Where To See Them, Where To Buy Them
http://www.mniels.com/LatNatCost/LatNatCost.html  

vērpetīte BLS izlaidums 2001. g. 2. jūnijā:      8 + 1 = 9      

vērpetīte BLS e-pasta adrese ir: Boslatv.skola@verizon.net

vērpetīte  Skolnieku atsauksmes par 2001. g. Gaŗezera Vasaras vidusskolu

 vērpetīte    Skolotājas Baibas Ozolas  intervija 2000. g. 28. Oktobrī

vērpetīte    Skolotājas Dināras Adamovičas intervija 2000. g. 28. Oktobrī

 vērpetīte     Daži  skati no BLS 50 gadu jubilejas balles