Diskusijas SVEIKS kopā, kas izrietēja no Alda Pura raksta (The Price of Free Lunches: Making  the Frontier Latvian in the Interwar Years) un kur Latvijas rusofonu avīzes "Čas" žurnalists Aleksandrs Krasņitskijs aizstāv Latvijas rusofonus pret valodas likumu, kas paredz 2004. gadā ieviest valsts valodu kā mācības valodu visās Latvijas skolās.

13. nov. : Re: Minoritātes I

24. nov. : Re: Minoritātes II  

27. nov. : Re: Minoritātes III  

5. dec. :   Re: Minoritātes IV  

10. dec.:  Re: Valoda, integrācija, Bulgakovs, provokācija  

18. dec.:  Re: Izglītība

Kas jauns Latvijā?