Alnis Freibergs
        ZVAIGZNES MIRDZ ARĪ MIGLĀ

         Ja reiz darīt, tad darīt līdz galam!
         PAR KAUNU UN GODU
         JAUTĀJUMI BEZ ATBILDĒM
         MAINĪSIM SPĒLES NOTEIKUMUS!

       Vecais Alnis       

          UN APRĀVĀS MAN  “AUGSTĀ” DZIESMA!

          LATVIJAS DABAS SKAISTĀS VIETAS
         par Siguldas VAK dibināšanu:   ES IEBRIDU RĪTA RASĀ
         par Raunas 3X3 nometni:  PĒDAS
         BEZ SKAISTAS ATPŪTAS NAV DZĪVOT VĒRTS!

 Kas jauns Latvijā?